llamada la dialogo politico, cancelar las miserias personales

UN GRUPO DE CIDADÁNS E CIDADAS, A TITULO PERSOAL, ANTE A SITUACION DO CONCELLO DE FERROL, MANIFESTA

 

En Ferrol hai unha maioria de esquerdas, como se demostrou nas últimas eleccións municipais. O seu triunfo foi en grande medida grazas á presión dos movementos sociais, mobilizados contra das políticas regresivas do Partido Popular.

 

A ruptura do Goberno Bipartito pon en risco a execución de importantes proxectos que se viñeron xestando nos últimos meses: Regulamento de Participación Cidadán, Recimil, Urbanización do Bertón, Estrada de Castela, Tren ao Porto Exterior etc., que supoñían abordar desde unha óptica progresista, os problemas da cidade.

 

Resúltanos de todo punto de vista inaceptabel que, máis aló das diferencias puntuáis entre os dous socios de Goberno, se chegase á ruptura.

 

En todo caso, independentemente das causas da mesma, consideramos que a responsabilidade contraida coa a cidadanía obriga a reconducir a situación. Emprazamos ás dúas forzas políticas a sentarse para recuperar a unidade progresista, incorporando a este proceso ao BNG, para traballar no que queda de mandato a prol da cidade.

 

Estamos convencidos de que hai tempo para que un Goberno de Progreso poida desenvolver unha xestión fructífera para o avance da cidade e ser un referente, sobre todo nestes tempos, para o resto de Galicia.

 

Ferrol a 31 de Outubro de 2008

 

 Abelleira Souto, Xulio

Barrera Beitía, Enrique

Beceiro Mosquera, Emilio

Cendán Dopico, Manuel

Cuadrado Caruncho, Marichy

Dobarro Paz, Xosé María

Durán Rodríguez, María Jesús

Ferrández Rivera, Guillermo

Ferrández Rivera, Pedro

Fra Molinero, Eduardo

Garel Novás, Montse

Gómez Rodríguez, Salustiano

Hermida Dopico, Eduardo

Lastra Muruais, Xosé

Leira López, Xosé

López Pérez, Miguel

López Pérez, Xoan

López Pintos, Xesús Anxo

Méndez Fonte, Rosa

Mera Navieras, Luis

Montero Baquedano, Rafael

Pillado Lista, Rafael

Piñeiro Diaz, Carlos

Rodríguez Calvo, Gonzalo

Sabio Maroño, María Luisa

Yáñez Castro, José Luis

Zaera Ríos, Eliseo
Valle Conzalez, J.Carlos


 

Aquelas persoas ou entidades que desexen adherirse a este Manifesto, poden comunicalo a través de e-mal a esta dirección electrónica:

 

gobernodeprogreso@gmail.com

domingo 02 novembro 2008

En hasta el final | | Permalink


os comentarios foron deshabilitados.
Greenpeace. Eu son Antinuclear