reganosa, fora da RiaO corazon treme ante a coraxe e a firmeza do COMITE CIDADÁN DE emerxencia FERROL POLA DEFENSA DA RIA E O PECHE DA PLANTA DE GAS DE MUGARDOS, onte iniciaron un peche para sensibilizar e obrigar aos poderes publicas a que se sitúen de forma clara e contundente ante o escarnio que supón a planta de gas levantada na RIA DE FERROL, en Mugardos. Cada dia que pasa faise mais
evidente o desproposito que o seu puxo o seu implantacion en tal lugar. O seu localizacion, hai que dicilo alto e claro, incumpre todas as normativas de seguridade en vigor, pero mais aínda, inclumple todos os criterios que o sentido comun avala.
Tojeiro e cia, Endesa, desde As Pontes, anuncian cada dous por tres a rendibilidade e estrategica posicion que toda esta andrómena ten no mapa energetico nacional. A rendibilidade supónselle, sobre todo desde o inicio do proxecto ata cincuenta anos, Tojeiro ten garantidos os beneficios por medio dun contrato vergoñoso, co beneplacito de Fraga, que fai descaradamente o que parece un proxecto de interes colectivo en algo mais parecido a un chanchullo, chanchulo que pon en risco a vida da RIA DE FERROL, asi como a seguridade de decenas de miles de cidadáns, sen por suposto achegar significativos beneficios no que a emprego ou melloras sociais refírese.

mércores 04 xuño 2008

En hasta el final | | Permalink


os comentarios foron deshabilitados.
Greenpeace. Eu son Antinuclear